Friday, September 30, 2011

han chae young in bazaar 2011
 

Jung Ryeo Won 2011InStyle 10/2011 – Go Joon Hee

Kim Hyun Joo in Marie Claire

Kim Hyun Joo sang trọng trên Marie Claire tháng 10
Kim Hyun Joo sang trọng trên Marie Claire tháng 10
Kim Hyun Joo sang trọng trên Marie Claire tháng 10
Kim Hyun Joo sang trọng trên Marie Claire tháng 10
Kim Hyun Joo sang trọng trên Marie Claire tháng 10
Kim Hyun Joo sang trọng trên Marie Claire tháng 10
Kim Hyun Joo sang trọng trên Marie Claire tháng 10
Kim Hyun Joo sang trọng trên Marie Claire tháng 10

InStyle Wedding 10/2011 – Eugene & Ki Tae Young
Bazaar 10/2011 – Min Hyo Rin

InStyle 10/2011 – Oh Yoon Su

26 Sep

Singles 10/2011 – Jo Yoon Hee

Ceci 10/2011 – Jo Yoon Hee

Heren 10/2011 – Son Tae Young

Heren 10/2011 – Lee Mi Sook